Účetní závěrka

Podmínkou pro využití našeho produktu je vlastnictví tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel. Znalost tohoto produktu je v podstatě jedinou podmínkou nutnou ke zpracování účetních výkazů. Účetní závěrka je zpracována tak, aby co nejméně zatěžovala uživatele po technické stránce.

Zpracování účetních výkazů je řešeno tak, že zabezpečuje základní vnitřní kontroly příslušných výkazů. Zadávání dat je prováděno pomocí syntetické předvahy, definice výpočtů a korekční tabulky. Vstup do výkazů je minimalizován. Výkazy Rozvaha a Výsledovka jsou vypočítány správným vyplněním předvahy a korekční tabulky, ale výpočet lze korigovat.

Závěrku je možno snadno přepnout do českého, německého nebo anglického jazyka.

Verze a obsah závěrky

Nabízíme obě verze závěrky - účetní závěrku v plném rozsahu pro auditované firmy i účetní závěrku ve zkráceném rozsahu pro firmy nepodléhající auditorskému ověření. Závěrka ve zkráceném rozsahu umožňuje přepínání mezi rozšířenou a základní rozvahou a nezávisle přepínání mezi plnou a zkrácenou výsledovkou. Je tedy možné zpracovávat obchodní společnosti.

Účetní závěrky obsahují následující výkazy:

 • Rozvaha
 • Výsledovka
 • Cash flow (pouze u závěrky v plném rozsahu)
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Příloha k účetní závěrce
 • Finanční analýza
 • Inventarizace (pouze u závěrky v plném rozsahu)

Import / export dat

Účetní závěrka dokáže načíst data předvahy, korekční tabulky a identifikačních údajů z předchozích verzí. Není tedy nutné zadávat údaje opakovaně. Import dat je umožněn rovněž z textového souboru, jehož struktura je popsána v nápovědě.

Účetní závěrka umožňuje export dat do souboru XML ve formátu EPO2. Tento soubor je možné použít jako přílohu k daňovému přiznání fyzických i právnických osob na daňovém portálu MF.

Rozvaha a výsledovka

U výkazů Rozvaha a Výsledovka můžete jednoduše přepínat mezi zpracováním v tisících Kč nebo v korunách na dvě desetinná místa.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na buňce rozvahy nebo výsledovky se zobrazí účty, z nichž se částka skládá včetně zůstatků.

U všech výkazů je možné zvolit počet účetních období:

 • standardní dvě období (sledované, minulé)
 • tři období (sledované, minulé a předminulé)

Cash flow

Při zpracování Cash flow doporučujeme postupovat podle opatření vyhlášeného ministerstvem financí. Tento modul je propojen s výsledovkou i rozvahou.

Výkaz je tvořen 2 tabulkami. Samotným výkazem cash flow a pomocnou korekční tabulkou. Výpočty v tomto výkazu jsou koncipovány tak, že i bez zadání údajů v pomocné tabulce výkaz váže na počáteční i konečný stav peněžních prostředků vykázaný v rozvaze. Zadáním údajů do pomocné tabulky počáteční ani konečné stavy nenarušíte, pouze zajistíte věcnou správnost jednotlivých řádků. Pro ty zákazníky, kteří mají pro zpracování cash flow vlastní metodu, je umožněno vstoupit přímo do výkazu a jednotlivé řádky ručně doplnit.

Příloha k účetní závěrce

Příloha je v našem produktu sestavena tabulkovou formou, a to tak, že je v této části modulu vytvořena osnova, ve které jsou obsaženy veškeré povinné náležitosti. Protože chceme, aby program byl použitelný u libovolné firmy bez ohledu na to, zda se jedná o akciovou společnost nebo s. r. o., jsou v příloze předdefinovány náležitosti přílohy s možností rozšíření resp. zúžení údajů vykazovaných v příloze.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s účetní závěrkou.

Nároky na počítač

 • běžné kancelářské PC nebo notebook
 • Windows 98 nebo novější
 • MS Excel 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)