ROPO - účetní závěrka pro rozpočtové a příspěvkové organizace

Podmínkou pro využití účetní závěrky ROPO je vlastnictví aplikace MS Excel. Znalost tohoto produktu je v podstatě jedinou podmínkou nutnou ke zpracování účetních výkazů.

Účetní závěrka je zpracována tak, aby co nejméně zatěžovala uživatele po technické stránce.

Jedná se o účetní závěrku pro rozpočtové a příspěvkové organizace (obce, školy).

Všechny níže uvedené výkazy včetně příloh jsou exportovány do formátu XML a GXML.

Obsah účetní závěrky

Zpracování rozvahy a výsledovky je vyřešeno správným vyplněním syntetické předvahy.

Účetní závěrka ROPO obsahuje následující výkazy:

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztráty
 • Přehled o peněžních tocích
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Schválení účetní závěrky
 • Přílohy:
  • A.1. až A.3. - informace podle §7 odst. 3, 4, 5
  • A.4. - podrozvahové účty
  • A.5. až A.6. - informace podle §18 a §19
  • B. - informace podle §66 a §68
  • C. - podmíněné pohledávky a závazky
  • D. - individuální informace
  • E. - doplňující informace k výkazům
  • F.A. - fond kulturních a sociálních potřeb
  • F.D. - rezervní fond
  • F.F. - investiční fond
  • G. - stavby
  • H. - pozemky
  • I. - náklady z přecenění
  • J. - výnosy z přecenění
  • K.1. - garance jednorázové
  • K.2. - garance ostatní
  • L. - veřejný a soukromý sektor
  • M. - doplňující informace k příjmům a výdajům

Import / export dat

Účetní závěrka dokáže načíst data předvahy, identifikačních údajů a všech příloh z předchozích verzí ROPO. Není tedy nutné zadávat údaje opakovaně. Import dat do předvahy je umožněn rovněž z textového souboru, jehož struktura je popsána v nápovědě.

Účetní závěrka umožňuje export všech dat do souboru XML. Tento soubor je možné zaslat na portál Ministerstva financí ČR nebo na portály krajských úřadů. Schválení účetní závěrky se exportuje do formátu XML samostatně.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s účetní závěrkou.

Nároky na počítač

 • běžné kancelářské PC nebo notebook
 • Windows 98 nebo novější
 • MS Excel 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)