Naše produkty

Program pro zpracování mezd na jednom počítači se snadnou a přehlednou obsluhou. Možnost definovat vlastní mzdové položky.

Spis auditora usnadňuje evidenci jednotlivých klientů (podnikatelské subjekty, obce), vlastní auditorskou činnost a vedení spisu. Součástí programu je i rozšířená verze účetní závěrky v plném rozsahu.

Účetní závěrka v plném i zjednodušeném rozsahu je řešena formou sešitu pro MS Excel. Výrazně usnadňuje práci všem účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Vnitropodnikové směrnice ve formě šablon usnadňují zpracování směrnic pro podnikatele, obce a ostatní subjekty.

Jedná se o účetní výkazy pro společenské a nevýdělečné organizace, společenství vlastníků jednotek a politické strany.

Jedná se o účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace, obce a školy.

Spis daňového poradce usnadňuje evidenci klientů, vlastní činnost a vedení spisu. Součástí jsou i účetní závěrky v plném a zjednodušeném rozsahu a formuláře daňových přiznání FO a PO.

Dva samostatné excelové soubory pro podání daňového přiznání za fyzické i právnické osoby.

Jednoduchá kniha jízd eviduje Vaše soukromé i služební cesty přehledným způsobem i s měsíční a roční rekapitulací.