Ceník produktů

  • bez akt. - jednorázová cena bez aktualizace
  • s akt. - včetně aktualizace pro kalendářní rok
  • 1 firma - určeno pro jednu firmu, která produkt použije pro svou vlastní potřebu
  • multiverze - určeno pro firmu zpracovávající více klientů
  • Všechny produkty jsou vytvořeny pro platformu MS Windows.
  • Produkty zasíláme do 5 dnů po uhrazení zálohové faktury.
  • K cenám účtujeme DPH a jednotný poplatek 100 Kč.
Cena nového produktu
Cena aktualizace
1 firma
multiverze
1 firma
multiverze
Název produktu Kód bez.akt. s akt. bez.akt. s akt.
Mzdy
  - pro malé organizace do 5 zaměstnanců MM1 ... 5 000 (dohoda) 1 000 (dohoda)
  - pro malé organizace do 25 zaměstnanců MM2 ... 7 000 (dohoda) 5 000 (dohoda)
  - pro velké organizace do 100 zaměstnanců MV1 ... 12 000 (dohoda) 7 000 (dohoda)
  - pro velké organizace nad 100 zaměstnanců MV2 ... 18 000 (dohoda) (dohoda)
Účetní závěrka
  - v plném rozsahu pro auditované firmy ZP 2 000 2 500 3 000 4 000 1 400 2 000
  - zkrácená ZZ 1 200 1 700 2 100 2 800 1 000 1 500
  - plná i zjednodušená ZK ... ... 4 000 5 000 ... 2 500
  - příloha včetně cash flow PC 500 700 800 1 200 400 700
  - závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace ROPO RP 1 500 2 000 2 800 3 600 1 200 1 800
  - závěrka pro společenské a nevýdělečné organizace SONO SO 1 000 1 400 2 000 2 500 800 1 500
Vnitropodnikové směrnice
  - vnitropodnikové směrnice VS 1 200 1 700 2 100 2 800 900 1 600
Spis auditora
  - pro podnikatelské subjekty (1. auditor ve firmě) SAP ... 12 000 ... ... ... 6 000
  - pro podnikatelské subjekty (každý další auditor) SAP ... 6 000 ... ... ... 3 000